سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

بهترین مشاغل در کانادا برای دانشجویان

یکی از مهمترین دغدغه های دانشجویان بین المللی در کانادا، داشتن کار پاره وقت است. داشتن یک کار مناسب باعث میشود تا دانشجویان بتوانند مقداری از هزینه های زندگی خود را تامین کنند. البته کار…