سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

نرخ پذیرش ویزاهای اقامت موقت چقدر است؟

آماری که اخیرا توسط سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC و به واسطه پیگیریهای انجام شده توسط آقای استیون مورنز (از وکلای مجرب مهاجرت در کانادا) از درصد پذیرش ویزاهای اقامت موقت منتشر…