سازمان مهاجرتی حسام کاظمی
  1. خانه
  2. chevron_left
  3. draw

ITA های جدید اکسپرس انتری مشابه قبل است

بر اساس یادداشتهای داخلی سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC، تعداد دعوتنامه های جدید در سیستم اکسپرس انتری (پس از جولای) به طور میانگین به اندازه دعوتنامه های پیش از شروع پاندمی کرونا…