سازمان مهاجرتی حسام کاظمی
  1. خانه
  2. chevron_left
  3. newcomers

نقشه اماکن مهم برای تازه واردین به تورنتو

یکی از مواردی که ما را از دیگر سازمانهای مهاجرتی متمایز کرده است، کمکهایی است که به جامعه تازه واردین و به ویژه هموطنان عزیزمان کرده ایم تا هر چه سریعتر در جامعه جدید خود…