سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

افزایش نرخ تمکن مالی Express Entry

سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا IRCC نرخ تمکن مالی برای برنامه های مهاجرتی خود را آپدیت کرد. هر ساله و در حدود ماه های فوریه تا آپریل، نرخ تمکن مالی لازم برای برنامه های…