سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

جزییات اسپانسرشیپ پدر و مادر در سال ۲۰۲۱

سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC در خبری اعلام کرد که دعوتنامه های اسپانسرشیپ پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ را از تاریخ بیستم سپتامبر و به مدت دو هفته  ارسال خواهد کرد. در…