خبر فوری، برنامه مهاجرتی سه ساله کانادا اعلام شد

اخبار فدرال
بدون دیدگاه
برچسب ها : , ,

این مطلب را به اشتراک بگذارید 

مطابق قانون، سازمان مهاجرت کانادا و شخص وزیر مهاجرت موظف است تا در سالهایی که انتخابات فدرال انجام نمیشود، برنامه سه ساله مهاجرپذیری کشور (موسوم به Immigration Levels Plan) را در روز اول نوامبر اعلام کند. امسال نیز برنامه مهاجرتی سه ساله دولت برای سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ اعلام شد.

طبق برنامه اعلامی، کانادا در سال ۲۰۲۴ پذیرای ۴۸۵ هزار مهاجر جدید خواهد بود و این عدد در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۵۰۰ هزار مهاجر در سال خواهد رسید که یک رکورد جدید در جذب مهاجر میباشد. در جدول زیر میتوانید برنامه دولت در سه سال آینده در جذب مهاجر را مشاهده نمایید.

Immigrant Category 2024 2025 2026
Overall Planned Permanent Resident Admissions 485000 500000 500000
Overall French-speaking Permanent Resident Admissions outside Quebec 26100 31500 36000
Federal High Skilled 110770 117500 117500
Federal Business 5000 6000 6000
Economic Pilots: Caregivers; Agri-Food Pilot; Rural and Northern Immigration Pilot; Economic Mobility Pathways Project 10875 14750 13750
Atlantic Immigration Program 6500 8500 8500
Provincial Nominee Program 110000 120000 120000
Spouses, Partners and Children 82000 84000 84000
Parents and Grandparents 32000 34000 34000
Protected Persons in ada and Dependents Abroad 27000 29000 29000
Resettled Refugees – Government Assisted 21115 15250 15250
Resettled Refugees – Privately Sponsored 27750 28250 28250
Resettled Refugees – Blended Visa Office-Referred 250 250 250
Total Refugeesand Protected Persons 76115 72750 72750
Total Humanitarian & Compassionate and Other 13750 8000 8000

مطالب مرتبط