سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

برنامه استانی جدید استان آلبرتا

اداره مهاجرت استان آلبرتا از اعمال تغییرات جدید در نامگذاری برنامه های این استان و همچنین اضافه شدن دو برنامه جدید به برنامه های استانی این استان خبر داد. اداره مهاجرت استان آلبرتا اعلام کرد…

معرفی برنامه جدید مهاجرتی استان آلبرتا

استان آلبرتا یک برنامه جدید مهاجرتی برای شاغلین و متخصصین مشاغل حوزه tech معرفی کرد. وزیر مهاجرت استان آلبرتا در خبری که به تاریخ 13 ژانویه منتشر شد اعلام کرد که برنامه جدید یک برنامه…

برنامه جدید مهاجرتی: استارتاپ استان آلبرتا

استان آلبرتا یک برنامه جدید برای مهاجرت استانی معرفی کرد. برنامه جدید موسوم به Foreign Graduate Start-Up Visa Stream و یا به اختصار FGSVS بوده و قرار است تا ایده های استارتاپی که قابلیت اجرایی…