سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

برنامه جدید مهاجرتی استان نوا اسکوشیا

استان نوا اسکوشیا یک برنامه جدید مهاجرتی برای فعالین حوزه ساخت و ساز معرفی کرد. این برنامه که Critical Construction Worker Pilot نام دارد قرار است تا کمبود نیروی کار متخصص در زمینه ساخت و…

معرفی برنامه جدید مهاجرتی استان آلبرتا

استان آلبرتا یک برنامه جدید مهاجرتی برای شاغلین و متخصصین مشاغل حوزه tech معرفی کرد. وزیر مهاجرت استان آلبرتا در خبری که به تاریخ 13 ژانویه منتشر شد اعلام کرد که برنامه جدید یک برنامه…

زمانبندی برنامه مهاجرتی پرینس ادوارد در سال ۲۰۲۲

استان پرینس ادوارد زمانبندی برنامه مهاجرتی خود در سال ۲۰۲۲  را اعلام کرد. استان پرینس ادوارد اولین استان کاناداست که برنامه زمانبندی خود برای سال ۲۰۲۲  را پیش از زمان اعلام شده منتشر کرده است.…

برنامه جدید مهاجرتی: استارتاپ استان آلبرتا

استان آلبرتا یک برنامه جدید برای مهاجرت استانی معرفی کرد. برنامه جدید موسوم به Foreign Graduate Start-Up Visa Stream و یا به اختصار FGSVS بوده و قرار است تا ایده های استارتاپی که قابلیت اجرایی…

برنامه جدید مهاجرتی استان نیو برانزویک

استان نیوبرانزویک در خبری اعلام کرد که برنامه مهاجرتی جدیدی برای دانشجویان بین المللی که از یکی از کالجهای واجد شرایط این استان فارغ التحصیل شده اند، ایجاد کرده است. طبق اعلام استان، از تاریخ…