سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

شرایط سوپر ویزای کانادا چیست؟

سوپر ویزا یکی از انواع ویزاهای ویزیتوری است که به والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ های اشخاص کانادایی (شهروندان و مقیمان دائم) اجازه می دهد تا برای مدت طولانی در کانادا بمانند. سوپر ویزا…

تغییرات جدید در سوپر ویزای والدین

سوپرویزا یکی از انواع ویزاهای توریستی (ویزیتوری) کانادا است که صرفا برای والدین، پدربزرگ و مادربزرگ صادر میشود. برخلاف دارنده ویزای توریستی که این اجازه را دارد که پس از ورود به کانادا تا ۶…