کاهش تعداد اپلیکیشنها در سازمان مهاجرت

اخبار اختصاصی
بدون دیدگاه
برچسب ها : , , ,

این مطلب را به اشتراک بگذارید 

طبق آخرین گزارش ارائه شده توسط سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC، تعداد اپلیکیشنهای موجود در این سازمان به حدود ۲/۲ میلیون پرونده رسیده است. طبق این گزارش تعداد اپلیکیشنها در ماه گذشته کاهشی در حدود ۱۷۰ هزار پرونده داشته است. در نمودار زیر تعداد اپلیکیشنهای موجود در سازمان مهاجرت طی ماه های گذشته مشخص است.

اما با وجود کاهش تعداد کل اپلیکیشنهای فعال در سازمان مهاجرت، اپلیکیشنهای برنامه های اقامت دائم افزایش یافته است. همچنین بیشترین تعداد کاهش اپلیکیشنها مربوط به اپلیکیشنهای اقامت موقت (توریستی، تحصیلی و اجازه کار) میباشد. جدول زیر مقایسه ای بین سه دسته اپلیکیشنها در فاصله زمانی یک ماهه نوامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ میباشد.

نکته قابل توجه در گزارش سازمان مهاجرت این است که در فاصله زمانی بین ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۲، این سازمان توانسته ۴/۳ میلیون پرونده اقامت دائم، اقامت موقت و شهروندی را تکمیل کند. این تعداد در سال گذشته و در همین بازه زمانی برابر با ۲/۳ میلیون پرونده بوده است.

مطالب مرتبط