اخبار استان ساسکچوان

برنامه جدید مهاجرتی استان ساسکچوان

استان ساسکچوان یک برنامه جدید مهاجرتی برای متخصصین حوزه فناوری معرفی کرد. این برنامه قرار است تا کمبود نیروی کار در بخش های مختلف فناوری در این استان را جبران کند. بر اساس برنامه ریزی…

معرفی سیستم جدید ثبت علاقمندی ساسکچوان

استان ساسکچوان یک سیستم ثبت علاقمندی برای کار در مشاغل زیرشاخه مرتبط با بهداشت و سلامت معرفی کرد. بر این اساس اشخاصی که سابقه کار مرتبط در زمینه های بهداشت و سلامت دارند میتوانند درخواست…

معرفی برنامه مهاجرتی جدید ساسکچوان

اداره مهاجرت استان ساسکچوان یک برنامه مهاجرتی جدید معرفی کرد. این برنامه که قرار است در دسامبر ۲۰۲۱ اجرایی شود به کارفرماهای این استان اجازه میدهد تا نیروهای متخصص و استعدادهای بین المللی را جذب…

انتخاب جدید استان ساسکچوان انجام شد

انتخاب جدید استان ساسکچوان انجام شد مشخصات این دوره از انتخاب به شرح زیر میباشد: تاریخ: ۸ جولای ۲۰۲۱ حداقل امتیاز OID : برابر با ۸۰ تعداد دعوتنامه OID: برابر با ۱۹۶ حداقل امتیاز EE…