انتخاب جدید استان ساسکچوان انجام شد

انتخاب جدید استان ساسکچوان انجام شد

مشخصات این دوره از انتخاب به شرح زیر میباشد:

تاریخ: ۸ جولای ۲۰۲۱

حداقل امتیاز OID : برابر با ۸۰

تعداد دعوتنامه OID: برابر با ۱۹۶

حداقل امتیاز EE : برابر با ۸۰

تعداد دعوتنامه EE: برابر با ۹۹

برای دیدن آمار و اطلاعات انتخابهای پیشین استان ساسکچوان اینجا کلیک کنید

مطالب مرتبط