سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

تحلیل برنامه مهاجرتی سه ساله ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶

امسال نیز سازمان مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا IRCC، برنامه مدون سه ساله خود را برای جذب مهاجر در سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ ارائه داد. این برنامه مسیر مهاجر پذیری کانادا و برنامه های دولت…

نکات مهم در برنامه مهاجرتی سه ساله کانادا

روز گذشته سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC، برنامه مهاجرتی خود برای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ را ارائه داد. مطابق روند سالهای پیشین در برنامه جدید نیز شاهد افزایش مهاجرپذیری طی سالهای آینده…

رونمایی از برنامه سه ساله مهاجرپذیری کانادا

دولت کانادا امروز اول نوامبر ۲۰۲۲ برنامه سه سال آینده (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵) خود برای جذب مهاجر را اعلام کرد. طبق قانون، هر ساله دولت موظف است تا تاریخ اول نوامبر برنامه مهاجرتی خود (موسوم…

رونمایی از برنامه سه ساله دولت برای جذب مهاجر

برنامه سه ساله دولت کانادا برای جذب مهاجر در تاریخ چهاردهم فوریه سال ۲۰۲۲ رونمایی شد. طبق قانون، هر ساله دولت موظف است تا پیش از اول نوامبر برنامه مهاجرتی خود (موسوم به Immigration Levels…