سازمان مهاجرتی حسام کاظمی
  1. خانه
  2. chevron_left
  3. NOC

شروع به کار طبقه بندی ملی مشاغل ۲۰۲۱

سیستم طبقه بندی مشاغل ۲۰۲۱ رسما شروع به کار کرد. هر ده سال یکبار، طبقه بندی مشاغل ملی کانادا (NOC) مورد بازنگری ساختاری قرار می گیرد. سیستم NOC به عنوان بخشی از مشارکت بین سازمان…

تغییرات NOC و تاثیر آن بر اکسپرس انتری

طبق اعلام وبسایت دولت کانادا، سیستم طبقه بندی ملی مشاغل (NOC)، در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲ به نسخه ۲۰۲۱ تغییر خواهد کرد. سیستم NOC جدید واجد شرایط بودن برخی از برنامه های مهاجرتی کانادا از…

اضافه شدن برخی مشاغل به اکسپرس انتری

مهر ماه سال گذشته سیستم جدیدی برای طبقه بندی مشاغل در کانادا تعریف شد. (این خبر را از اینجا بخوانید) این سیستم جدید از نوامبر امسال بر روی برنامه های مهاجرتی نیز اعمال خواهد شد و…

تغییرات ساختاری جدی در سیستم NOC

هر ده سال یکبار، طبقه بندی مشاغل ملی کانادا (NOC) مورد بازنگری ساختاری عمده ای قرار می گیرد و طی آن گروه های شغلی موجود به همراه ورودی های جمع آوری شده از بسیاری از…