شروع به کار طبقه بندی ملی مشاغل ۲۰۲۱

اخبار فدرال
بدون دیدگاه
برچسب ها : , ,

این مطلب را به اشتراک بگذارید 

سیستم طبقه بندی مشاغل ۲۰۲۱ رسما شروع به کار کرد. هر ده سال یکبار، طبقه بندی مشاغل ملی کانادا (NOC) مورد بازنگری ساختاری قرار می گیرد. سیستم NOC به عنوان بخشی از مشارکت بین سازمان آمار کانادا (STC) و سازمان اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) تلقی میشود.

از تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲ سیستم جدید مشاغل ملی وارد فاز اجرایی شد. این تغییرات به معنی آن است که:

  1. نوع مهارت و ساختار دسته بندی فعلی NOC 2016 با یک سیستم جدید که دارای 6 دسته بندی مبتنی بر آموزش، مهارت، تجربه و مسئولیت های مورد نیاز برای کار در یک شغل است، جایگزین خواهد شد
  2. کدهای شغلی 4 رقمی تبدیل به کدهای 5 رقمی می شود
  3. همچنین معیارهای واجد شرایط بودن برای همه برنامه های مهاجرتی که از NOC استفاده می کنند به روز می شود
خصوصیات طبقه بندی ملی مشاغل ۲۰۲۱

سیستم جدید به جای ۵ دسته بندی دارای ۶ دسته بندی است. همچنین بر اساس این تغییرات، کد NOC از چهار رقم به پنج رقم تغییر خواهد کرد.

در زیر توضیحات و شرایط هر کدام از دسته بندی ها مشخص شده است.

مطالب مرتبط