سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

نکات مهم در مورد ویزای همراه

کانادا و سیستم مهاجرتی دقیق این کشور، همواره بر اساس اتحاد خانواده بوده است. از این رو در تمام برنامه های مهاجرتی این کشور شرایطی برای ملحق شدن اعضای خانواده در نظر گرفته شده است.…

اجازه کار پس از فارغ التحصیلی

یکی از مهمترین برنامه‌هایی که برای دانشجویان بین المللی و برای بعد از فارغ التحصیلی آنها معرفی شده است، برنامه موسوم به مجوز کار پس از تحصیل و یا Post Graduate Work permit میباشد. سابقه…

تفاوت ویزای کاری و مهاجرت نیروی کار متخصص

در بسیاری از موارد دو اصطلاح ویزای کار و مهاجرت نیروی کار متخصص به اشتباه مورد استفاده قرار می گیرند. بارها دیده شده است که افرادی که برای دریافت اقامت دائم از طریق برنامه‌های موسوم…