نکات مهم برنامه سه ساله

اخبار اختصاصی
بدون دیدگاه
برچسب ها : , ,

این مطلب را به اشتراک بگذارید 

بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان سازمان مهاجرت، شهروندی و امور پناهندگی کانادا IRCC برنامه سه ساله خود برای جذب مهاجر را رونمایی کرد. این برنامه که پیش از رونمایی چالشهای فراوانی در بین متقاضیان مهاجرت و همچنین مشاورین و وکلای مهاجرت داشت، پس از رونمایی نیز مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفت.

در اینجا میخواهیم به تفصیل در مورد تغییرات مهم این برنامه به نسبت برنامه سه ساله قبلی اشاره کنیم.

تغییرات عمده برنامه سه ساله جدید به نسبت برنامه پیشین چیست؟

بدون شک مهمترین تغییر این برنامه افزایش تعداد مهاجرین برای سالهای 2022 و 2023 است. در Immigration Levels Plan 2021 to 2023 تعداد 411 هزار مهاجر برای سال 2022 و 421 هزار مهاجر برای سال 2023 پیش بینی شده بود که این تعداد در پلن جدید به 431645 برای سال 2022 و 447055 برای سال 2023 رسید.

تغییرات Overall Planned Admissions

نکته بعدی که در برنامه سه ساله وجود دارد کاهش تعداد پذیرش در برنامه های زیر مجموعه سیستم اکسپرس انتری است. این برنامه ها شامل برنامه های Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, و Canadian Experience Class میباشد. بر اساس پلن 2021 تا 2023 تعداد پذیرش این شاخه در سال 2022 برابر با 110500 مهاجر بود که این تعداد در پلن 2022 تا 2024 به 55900 مهاجر کاهش یافته است. همچنین تعداد 113750 مهاجر در پلن 2021 تا 2023 به تعداد 75750 نفر کاهش یافته است.

تغییرات شاخه Federal High Skilled

البته در پلن جدید تعداد 40000 مهاجر برای سال 2022 و 32000 مهاجر برای سال 2023 به برنامه های جدید (تحت عنوان Federal Economic Public Policies) اختصاص یافته است که در پلن قبل وجود نداشت. این برنامه همان برنامه ای است که به TR to PR شهرت یافته است.

همچنین در برنامه های زیر مجموعه Economic Pilots شاهد افزایش سهمیه هستیم. این شاخه شامل برنامه های Caregivers; Agri-Food Pilot; Rural and Northern Immigration Pilot میباشد.

تغییرات شاخه Economic Pilots

بخش مهم دیگر برنامه ها که دستخوش تغییرات شده، افزایش تعداد پذیرش در برنامه های استانی است. در پلن سال گذشته قرار بود در سال 2022 تعداد 81500 مهاجر از طریق برنامه های استانی جذب شوند که این تعداد به 83500 نفر افزایش داشته است. همچنین بر طبق پلن قبلی قرار بر جذب 83000 مهاجر در سال 2023 بود که این تعداد به 86000 نفر افزایش یافته است. همچنین برای سال 2024 این تعداد به 93000 نفر خواهد رسید.

تغییرات شاخه Provincial Nominee Program

تغییر بزرگ دیگر در پلن جدید در تعداد پذیرش در برنامه Parents and Grandparents Sponsorship اتفاق افتاده است. در پلن ابتدایی قرار بود در هر دو سال 2022  و 2023 تعداد 23500 مهاجر جدید از این برنامه جذب شوند ولی در پلن جدید تعداد 25000 مهاجر برای سال 2022 و 28500 مهاجر برای سال 2023 پیش بینی شده است. این تعداد برای سال 2024 به 32000 نفر خواهد رسید.

تغییرات شاخه Parents and Grandparents Sponsorship

پذیرش مهاجر در برنامه های بیزینسی برای سالهای 2022 و 2023 در هر دو پلن یکسان است و تغییری نداشته است. برای هر دو سال قرار است تا تعداد 1000 مهاجر جدید جذب کانادا شوند. همچنین برنامه آتلانتیک نیز به ترتیب 6250 و 6500 مهاجر جدید در این دو سال خواهد پذیرفت.

با توجه برنامه دولت برای جذب مهاجر به نظر میرسد برنامه های استانی گزینه های بسیار مناسبی برای مهاجرت به کانادا باشند. البته همچنان گزینه هایی چون اکسپرس انتری در دسترس هستند. اما باید توجه داشت که با توجه به کاهش تعداد پذیرش در این سیستم و برنامه های زیر مجموع آن، حتما باید از پشتیبانی زبان فرانسه برای افزایش امیتاز استفاده کرد.

مطالب مرتبط